Więzadło łukowate

anatomia24.pl & więzadło łukowate

Przepona .. więzadłami łukowatymi przyśrodkowym, pośrodkowym i bocznym. Na wysokości XII kręgu piersiowego jedna odnoga przechodzi w drugą tworząc rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się rozwór przełykowy dla przełyku. C... Dno miednicy .. więzadło łukowate łonowe, gałęzie dolne kości łonowych i gałęzie kości kulszowych łącznie z guzami kulszowymi, więzadła krzyżowo - guziczne, w końcu wierzchołek kości guzicznej. Oznacza to, że kąty rombu utworzone są z przodu przez spojenie łonowe, od tyłu kość guziczną i bocznie przez guzy kulszowe...

Kości uda .. więzadło rzepki, więzadła poboczne ( strzałkowe i piszczelowe ), więzadło podkolanowe skośne, podkolanowe łukowate, poprzeczne kolana oraz więzadła krzyżowe. Więzadła krzyżowe znajdują się wewnątrz - i zewnątrzstawowo. Więzadło krzyżowe przednie przebiega od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego ...