Szew na prąciu

anatomia24.pl & szew na prąciu

Prącie .. szew moszny i krocza. Napletek utworzony jest przez fałd skórny złożony z blaszki zewnętrznej i wewnętrznej. Podczas wzwodu blaszka wewnętrzna ulega odsłonięciu. Posiada ona gruczoły łojowe biorące udział w tworzeniu mastki. Unaczynienie tętnicze prącia pochodzi od tętnicy sromowej wewnętrznej, tętn...