Wygląd płuca

anatomia24.pl & wygląd płuca

Płuca .. wygląda to w przypadku podsegmentów i zrazików. W obrębie zrazika występuje od kilkunastu do około 30 gronek. Platy i zraziki oddzielone są przegrodami łącznotkankowymi. Każde z płuc wyglądem swym przypomina stożek w związku, z czym wyróżnić można powierzchnię boczną ( żebrową ), przyśrodkową ( śród...