Kanał pachwinowy

anatomia24.pl & kanał pachwinowy

Jądro .. kanału pachwinowego. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Chłonka odpływa do węzłów lędźwiowych i węzłów pachwinowych powierzchniowych. Jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochodzące ze splotu trzewnego i nerkowego, które tworzą... Nasieniowód .. kanał pachwinowy ( część pachwinowa ) i ulega zagięciu biegnąc wzdłuż ściany bocznej miednicy ku dołowi i do tyłu. Ostatnim zgięciem zawraca przyśrodkowo do dna pęcherza moczowego ( część miednicza ). Nasieniowód w części miedniczej pokryty jest otrzewną. Nasieniowód zarówno prawy jak i lewy zakończ...

Powrózek nasienny .. kanału pachwinowego. Objęty jest tymi samymi osłonkami, co jądro. W jego przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasieniowodu, splot nasieniowodu, splot nerwowy jądrowy,... Macica .. kanału pachwinowego. Od dołu macicę stabilizują pochwa i mięśnie dna miednicy. W budowie ściany macicy wyróżnia się błonę surowiczą ( otrzewna ), mięśniową i śluzową. Warstwa mięśni zbudowana jest głównie z mięśni gładkich i naczyń. Błona śluzowa trzonu zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłon...

Mięśnie brzucha .. kanał pachwinowy. Skurcz mięśnia skośnego zewnętrznego jednej strony oraz skośnego wewnętrznego strony przeciwległej powoduje zgięcie tułowia i obrót w stronę przeciwną. Natomiast jednostronny skurcz obu mięśni powoduje zgięcie tułowia w ich kierunku. Obustronny skurcz mięśni skośnych zewnętrznych i...