Wielkość trzonu macicy

anatomia24.pl & wielkość trzonu macicy

Macica .. wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. Poniżej trzonu znajduje się zwężenie - cieśń będąca przejściem w szyjkę. Z kolei szyjka macicy wnika w obręb pochwy i z tego powodu dzieli się na część nadpochwową i pochwową. Przypomina ona walec o wywiniętej części pochwowej objętej...