Ile nefronów znajduje się w każdej nerce?

  • 1,0-1,5 mln
  • 2,5-3,2 mln
  • 4,5-5,5 mln

Nefrony

Nefron .. nefrony korowe stanowiące większość wszystkich nefronów ( 80% ) oraz nefrony przyrdzeniowe. W przypadku nefronów korowych ciałka nerkowe umiejscowione są w obwodowej części kory, a ich pętle są krótkie. Nefrony przyrdzeniowe mają ciałka nerkowe położ ...