Jaka krzywizna kręgosłupa leży w płaszczyźnie czołowej?

  • lordoza
  • kifoza
  • skolioza

Kręgosłup

Kręgosłup Kręgosłup jest główną ruchomą podporą ciała. Składa się z 33 - 34 kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych oraz 4 - 5 guzicznych. Znajduje się w części grzbietowej ciała. Biegnie od podstawy czaszki do dolnej części tułowia. Kr ... Połączenia kręgów .. kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów kręgów biegną więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, ...

Klatka piersiowa .. kręgosłupową. Siedem górnych żeber nosi nazwę żeber prawdziwych, ponieważ ich chrząstki żebrowe łączą się bezpośrednio z mostkiem. Pozostałe pięć par żeber to żebra rzekome. Oprócz dwóch ostatnich żeber łączą się z chrząstką żebrową leżącą wyżej, naj ...