Czym są pokryte powierzchnie stawowe?

  • tylko chrząstką szklistą
  • chrząstką szklistą i chrząstką włóknistą
  • tylko chrząstką włóknistą

Powierzchnie stawowe

Układ kostno-stawowy .. powierzchnie stawowe. W trzonie kości długiej znajduje się jama szpikowa, czyli przestrzeń, w której znajduje się szpik kostny ( odpowiedzialny za krwiotworzenie ). W młodym wieku szpik jest czerwony, zaś z wiekiem zastępuje go szpik żółty składający ... Mózgoczaszka .. powierzchni znajdują się guzy czołowe, łuki brwiowe, brzeg nadoczodołowy. W dolnej i bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem ...

Twarzoczaszka .. powierzchnią przednią szyi. Składa się z trzonu oraz parzystych rogów większych i mniejszych. Kość gnykowa jest miejscem przyczepu niektórych mięśni szyi, gardła czy języka. Nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi kościami. Żuchwa Żuchwa ( łac ... Kręgosłup .. powierzchnie stawowe dla żeber. Znajdują się one na bocznych powierzchniach trzonów w miejscu połączenia z łukami kręgowymi. Żebra I, XI i XII łączą się tylko z jednym kręgiem, pozostałe z powierzchnią stawową utworzoną przez dwa sąsiednie kręgi. Wyr ...

Połączenia kręgów .. powierzchnie stawowe pierwszego i drugiego kręgu szyjnego. Wzmacniają go więzadło krzyżowe kręgu szczytowego i wierzchołka zęba. Staw odpowiedzialny jest za ruchy obrotowe głowy, przy czym krąg pierwszy obraca się razem z głową. Dorota Kozera A. Boch ... Kości obręczy barkowej .. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe rękojeści mostka i chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkowo - obojczykowymi, żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżon ...

Kość ramienna .. powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej wchodzącej w skład stawu ramiennego. Do ... Kości przedramienia .. powierzchnie stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramiennej. Na powierzchni bocznej wyrostka znajduje się powierzchnia stawowa ( wcięcie promien ...

Obręcz miednicza .. Powierzchnia tylna talerza jest miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata dla połączenia stawowego z kością krzyżową. Grzebi ... Kości uda .. powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej skierowana przyśrodkowo i do góry. Na szczycie głowy znajduje się zagłębienie - dołek głowy. Poniżej głowy znajduje się przewężenie, czyli szyjka kośc ...

Kości podudzia .. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międzykłykciowej znajdują się małe guzki międzykłykciowe, natomiast do przodu i do tyłu pola międzykłykciowe. Na kłykciu bocznym z tyłu i ... Kości stopy .. powierzchnie stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopi ...