Wyrostek sutkowy

anatomia24.pl & wyrostek sutkowy

Ślinianki .. wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podczas jedzenia czy mowy uciska na leżącą za nią śliniankę współuczestnicząc w wydzielaniu śliny. Od przedniej powierzchni... Mięśnie szyi .. wyrostku sutkowatym kości skroniowej oraz bocznej części kości potylicznej. W pozycji leżącej umożliwia podniesienie głowy, zaś przy ustalonej głowie unosi mostek ( podczas wdechu ). Przy jednostronnym skurczu powoduje odgięcie głowy w bok z obróceniem twarzy w stronę przeciwną i nieco do góry. Obus...

Jamy i doły czaszki .. wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej. Zawiera nerwy i naczynia szczękowe. Ostatni, dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowego. Znajduje się w nim ślinianka przyuszna, nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i nerw uszno - skroniowy. Dorota Koz... Ucho .. wyrostka sutkowego. Kosteczki słuchowe układają się w łańcuszek: młoteczek łączący się bezpośrednio z błoną bębenkową, kowadełko i strzemiączko łączące się z okienkiem owalnym. Przenoszą one kolejno drgania na ucho wewnętrzne. Na kosteczki działa mięsień napinacz błony bębenkowej oraz strzemiączkowy...