Jaką część powierzchni całej gałki ocznej stanowi odcinek odpowiadający rogówce?

  • 1/4
  • 1/5
  • 1/6

Rogówka

Kresomózgowie .. rogów: przedniego znajdującego się w płacie czołowym, tylnego w płacie potylicznym oraz rogu dolnego w płacie skroniowym. Obie komory łączą się otworem międzykomorowym z komorą trzecią. W obrębie kresomózgowia mieszczą się jądra podstawne, czyli skup ... Oko .. Rogówka jest przezroczystą błoną i główną powierzchnią załamującą światło wysłaną nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Miejsce przejścia twardówki w rogówkę nosi nazwę rąbka rogówki. Naczyniówka jest warstwą, w której biegną naczynia tętnicze i żylne ...