Ile mięśni zwieraczy wchodzi w skład gardła?

  • trzy: zwieracz dolny, środkowy i górny
  • trzy: zwieracz boczny, przyśrodkowy i pośrodkowy
  • trzy: zwieracz boczny, środkowy i przyśrodkowy

Gardło

Układ pokarmowy .. gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawiony ... Jama ustna .. gardłowego. Między tymi łukami, w zagłębieniu, leży obustronnie migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna jamy ustnej. Pomiędzy ustami a tkwiącymi w dziąsłach ...

Język .. gardłowego ( n. IX ), trójdzielnego ( n. V ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Gardło Gardło ( łac. pharynx ) jest kolejnym odcinkiem przewodu pokarmowego, przez który przechodzi kęs pokarmowy. Z jednej strony łączy się z jamą ustną, nosową i krtanią, z drugiej zaś przechodzi w przełyk. Jest to zatem również część układu oddechowego. ...

Przełyk .. gardło z żołądkiem. Biegnie do tyłu od krtani i tchawicy, a do przodu od kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przeł ...