Wyrostek sutkowy ucho

anatomia24.pl & wyrostek sutkowy ucho

Ślinianki .. wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podczas jedzenia czy mowy uciska na leżącą za nią śliniankę współuczestnicząc w wydzielaniu śliny. Od przedniej powierzchni... Ucho .. wyrostka sutkowego. Kosteczki słuchowe układają się w łańcuszek: młoteczek łączący się bezpośrednio z błoną bębenkową, kowadełko i strzemiączko łączące się z okienkiem owalnym. Przenoszą one kolejno drgania na ucho wewnętrzne. Na kosteczki działa mięsień napinacz błony bębenkowej oraz strzemiączkowy...