Ile jest strzępek jajowodu?

  • 5-10
  • 10-15
  • 15-20

Strzępki jajowodu

Jajnik .. strzępkami. Skierowana do przodu powierzchnia boczna przylega do ściany miednicy. Koniec górny jajnika znajduje się poniżej żyły biodrowej zewnętrznej. Jest miejscem przyczepu dla więzadła wieszadłowego ( wypustki więzadła szerokiego ), w którego obr ... Jajowód .. strzępki, a dochodzi do górnego kąta macicy. Swoją budową zewnętrzną jajnik upodabnia się do trąbki rozszerzającej się w kierunku macicy. Całkowita długość jajowodu to 14 - 20 cm. W jego przebiegu wyróżnia się lejek, bańkę, cieśń oraz część maciczną. ...