Gdzie leży jelito ślepe?

  • w prawym dole biodrowym, na mięśniu czworobocznym lędźwi
  • w prawym dole biodrowym, na mięśniu biodrowo-lędźwiowym
  • w lewym dole biodrowym, na mięśniu biodrowo-lędźwiowym

Jelito ślepe

Jelito czcze i jelito kręte Jelito czcze ( łac. jejunum ) i jelito kręte ( łac. ileum ) stanowią pozostałą część jelita cienkiego, przy czym jelito kręte jest nieco dłuższe i uchodzi do jelita grubego. Oba te odcinki jelita różnią się między sobą strukturą. Średnica światła jel ... Jelito grube .. jelito ślepe zawierające wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formo ...

Jelito ślepe Jelito ślepe, zwane również kątnicą, jest uwypukleniem jelita grubego w miejscu połączenia z jelitem cienkim. Znajduje się w prawym dole biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z ... Okrężnica .. jelita grubego biegnącym od prawego dołu biodrowego, gdzie powstaje, jako przedłużenie jelita ślepego, do góry ku dolnej powierzchni wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę pop ...