Prowadzące krew do serca

anatomia24.pl & prowadzące krew do serca

Płuca .. prowadzący krew z prawej komory serca. Jest to krew żylna. Pień płucny rozgałęzia się na prawą i lewą tętnicę płucną, a te na tętnice płatowe, segmentowe. Natomiast żyły płucne prowadzą krew już utlenowaną do lewego przedsionka serca, gdzie uchodzą po dwie: żyła płucna górna i dolna. Żyła płucna gór... Układ tętniczy .. prowadzą krew z komór serca do mikrokrążenia. Tętnice różnią się pod względem wielkości i budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one...

Aorta i gałęzie aorty .. prowadzącym krew z serca na obwód. Ma kształt laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Średnica aorty waha się średnio między 2 - 3 cm. Aorta uchodzi z lewej komory serca nieco do góry i w stronę prawą ( część wstępująca ), na wysokości drugiego stawu mostkowo - żebrowego prawego zatacza łuk do tyłu ... Układ żylny .. Prowadzą one utlenowaną w płucach krew i nie mają zastawek. W większości przypadków żyły towarzyszą tętnicom. Krew spływa do serca przez żyłę główną górną ( łac. vena cava superior ), która powstaje z połączenia dwóch żył ramienno - głowowych, a te z kolei z połączenia żył podobojczykowych i szyjnyc...