12 ruchome żebro

anatomia24.pl & 12 ruchome żebro

Śledziona .. ruchomością, silne wstrząsy np. podczas biegu mogą powodować bóle. Prawidłowa śledziona ułożona jest wzdłuż żebra dziesiątego. Nie wychodzi spod łuku żebrowego. W budowie zewnętrznej wyróżnia się powierzchnię wypukłą przylegającą do części żebrowej przepony oraz wklęsłą ściśle sąsiadującą z żołądkie...