Komora trzecia

anatomia24.pl & komora trzecia

Kresomózgowie .. komory boczne składające się z części środkowej położonej w płacie ciemieniowym oraz rogów: przedniego znajdującego się w płacie czołowym, tylnego w płacie potylicznym oraz rogu dolnego w płacie skroniowym. Obie komory łączą się otworem międzykomorowym z komorą trzecią. W obrębie kresomózgowia miesz... Międzymózgowie .. komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu położona jest szyszynka. Szyszynka ( łac. glandula pinealis ) jest niewielkim gruczołem wewnątrzwydzielniczym regulujący rytm dnia i nocy oraz okresowe zmiany w gonadach. N...

Śródmózgowie .. komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...