Czym jest objęte nadnercze?

  • torebką włóknistą, dającą się odseparować od kory
  • torebką włóknistą, nie dającą się odseparować od kory
  • torebką surowiczą, dającą się odseparować od kory

Nadnercze

Układ wewnątrzwydzielniczy .. nadnercza ( mineralokortykoidy, glikokortykoidy, androgeny, katecholaminy ), przytarczyce ( parathormon ), jajniki i jądra ( testosteron, estradiol i progesteron ), część wewnątrzwydzielnicza trzustki ( insulina, glukagon, somatostatyna ). Trzeba rów ... Przysadka .. nadnerczy. Dwa ostatnie, wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny bierze udział w regulacji ciśnienia krwi i gospodarki wodnej, zaś oksytocyna powoduje skurcz mięśniówki macicy w czasie porodu. Niedoczynność przysadki jest wynikiem niedoborów hormon ...

Nadnercza .. nadnercze lewe znajduje się w sąsiedztwie torby sieciowej, żołądka, tętnicy śledzionowej i trzustki. Prawe zaś graniczy z żyłą główną dolną, wątrobą i otrzewną. Od dołu styka się z nerką. W budowie wewnętrznej zwraca uwagę podział na zewnętrznie znaj ...