Gdzie występują zatoki mleczne?

  • przed wstąpieniem do brodawki sutkowej
  • przed wstąpieniem do gruczołu sutkowego
  • przed wstąpieniem do płata sutkowego