Ile otworów brodawkowych znajduje się na szczycie brodawki nerkowej?

  • 5-10
  • 10-20
  • 10-25

Brodawka nerkowa

Nerka .. brodawek nerkowych. Powierzchnia brodawek zaopatrzona jest w otwory będące ujściami przewodów brodawkowych. Takie pole zawierające otworki nazywane jest polem sitowym. Podstawy piramid wysyłają ku torebce promienie rdzenia. Na przekroju piramid odzna ... Nefron .. brodawkowe. Występują dwa rodzaje nefronów: nefrony korowe stanowiące większość wszystkich nefronów ( 80% ) oraz nefrony przyrdzeniowe. W przypadku nefronów korowych ciałka nerkowe umiejscowione są w obwodowej części kory, a ich pętle są krótkie. Nef ...

Drogi odprowadzające mocz .. brodawkowate, które uchodzą do kielichów mniejszych, większych i miedniczki nerkowej. Następnie poprzez moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwami. Kieli ...