Miazga czerwona śledziony

anatomia24.pl & miazga czerwona śledziony

Śledziona .. miazgą. Występują dwa rodzaje miazgi: zewnętrznie znajdująca się miazga czerwona oraz bardziej do wewnątrz miazga biała. Miazga czerwona zawiera liczne naczynia krwionośne, erytrocyty i leukocyty, miazga biała - limfocyty pochodzące z grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynność śledziony polega na maga...