Co to jest dół owalny?

  • pozostałość zarodkowego otworu, który prowadzi krew z prawego przedsionka do lewego
  • pozostałość zarodkowego otworu, który prowadzi krew z lewego przedsionka do prawego
  • pozostałość zarodkowego otworu, który prowadzi krew z prawej komory do lewej

Dół owalny

Serce .. dół owalny. Komora prawa ( łac. ventriculus dexter ) ma zdecydowanie cieńszą ścianę ( średnio 5 mm ) w porównaniu do komory lewej ze względu na panujące w niej niższe ciśnienie pod jakim musi wtłoczyć krew do tętnic płucnych. Ściany komory nie są gła ...