Jakie mięśnie ograniczają trójkąt łopatkowo czworoboczny?

  • mięsień czworoboczny, mięsień łopatkowo-gnykowy, mięsień mostkowo-gnykowy
  • mięsień czworoboczny, mięsień mostkowo-gnykowy, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
  • mięsień czworoboczny, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień łopatkowo-gnykowy,

Trójkąt czworoboczny

Mięśnie głowy .. trójkąta leżącego na tylnej i bocznej stronie skrzydełka nosa oraz obniżacz przegrody odchodzący od mięśnia okrężnego ust. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( ... Mięśnie grzbietu .. trójkąt podstawą skierowaną w kierunku kręgosłupa, wierzchołkiem ku okolicy pachowej. Mięsień odpowiada za opuszczanie, przywodzenie do tyłu i obrocie do wewnątrz ramienia. Dzięki niemu możliwe jest podciąganie się na drążku ( wraz z mięśniem piersio ...