Z jakimi strukturami łączy się medulla oblongata?

  • z medulla spinalis i pons
  • z pons i hypothalmus
  • z hypotalmus i medulla spinalis

Medulla oblongata

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości kształtem przypominające pir ...