Jakie nerwy czaszkowe zaopatrują gardło?

  • VII, IX
  • VII, X
  • IX, X

Gardło

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. gardłowego, błędnego, podjęzykowego ). W rdzeniu przedłużonym mieści się szereg ośrodków odpowiedzialnych za najważniejsze dla życia funkcje tj. oddychanie i praca serca. Komora czwarta swym kształtem przypominająca piramidę wierzchołkiem zwróconą w ... Nerwy czaszkowe .. gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowyc ...

Ucho .. gardłem, co zapewnia odpowiednią wentylację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Nad uchem środkowym przebiega nerw twarzowy. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne jest zamkniętym układem kostnym ( błędnik kostny ) wypełnionym płynem z ...