Guz na kości ramienia

anatomia24.pl & guz na kości ramienia

Mięśnie obręczy barkowej .. guzku większym kości ramiennej. Ich zadaniem jest wspomaganie mięśnia naramiennego podczas podnoszenia kończyny górnej do poziomu i rotacji ramienia na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa i podobojczykowa. Unerwienie: nerw nadłopatkowy. Mięśnie obły mniejszy i większy ( łac. musculus teres minor... Mięśnie klatki piersiowej .. guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, obracanie go do wewnątrz, przywodzenie ramienia do przodu i przyśrodkowo. Przy wspinaniu się po linie podciąga klatkę piersiową do góry. Pod mięśniem piersiowym większym znajduje się mięsień p...

Kość ramienna .. guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej wchodzącej w skład stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduj...