Tchawiczo oskrzelowe

anatomia24.pl & tchawiczo oskrzelowe

Oskrzela główne .. tchawicy a kończą w miejscu wejścia do płuc ( wnęka płuc ) by tam ulec podziałowi na mniejsze odgałęzienia tworząc drzewo oskrzelowe. Do tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniejszy, zaś oskrzele lewe... Drzewo oskrzelowe .. tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występuje błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z element...

Płuca .. tchawiczo - oskrzelowe górne i dolne ( kąty miedzy tchawicą a oskrzelem ), węzły tchawicze ( wzdłuż tchawicy ). Naczynia chłonne tworzą sieć powierzchowną i głęboką. Sieć głęboka przebiega wraz z naczyniami płucnymi, powierzchowna zaś podopłucnowo. Chłonka odpływa głównie przez węzły tchawiczo - osk... Śródpiersie .. tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chłonne śródpiersiowe przednie. W śródpiersiu środkowym znajdują się: serce otoczone osierdziem, aorta wstępująca, c...