Szpara głośni

anatomia24.pl & szpara głośni

Krtań .. szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści się w granicach 17 - 23mm. Ostry i wolny brzeg warg głosowych zwany jest fałdami głosowymi ( tzw. strunami głosowymi ). J...