Grzebień kości krzyżowej pośrodkowy

anatomia24.pl & grzebień kości krzyżowej pośrodkowy

Kręgosłup .. grzebień krzyżowy pośrodkowy, a ze zrośniętych wyrostków stawowych powstaje grzebień krzyżowy boczny. U kobiet kość krzyżowa jest szersza. Kręgi guziczne Kręgi guziczne ( łac. vertebrae coccygeae ), podobnie jak w przypadku kości krzyżowej, również ulegają zrośnięciu tworząc kość guziczną. Kość guzi...