Gdzie znajduje się część ślepa siatkówki?

  • w części rzęskowej
  • w części tęczówkowej
  • w części rzęskowej i tęczówkowej

Siatkówka

Nerwy czaszkowe .. siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny dolny ). Nerw bloczkowy ( n. ... Oko .. Siatkówka tworzy warstwę wewnętrzną ściany gałki ocznej i jest tkanką nerwową. Wrażliwą na światło jest część tylna ( wzrokowa ), część przednia siatkówki oddzielona rąbkiem zębatym od części tylnej jest niewrażliwa na światło. Ponadto jest ona luźno ...