śledziona unerwienie

anatomia24.pl & śledziona unerwienie

Wątroba .. śledzionowej. Krew z wątroby odpływa żyłami wątrobowymi uchodzącymi do żyły głównej dolnej. Chłonka odprowadzana jest do węzłów trzewnych, śródpiersiowych lub lędźwiowych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw błędny, splot trzewny i nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia ... Grasica .. śledziona, gdzie zachodzić będzie wytwarzanie limfocytów potomnych z nabytymi już wcześniej umiejętnościami. Za unaczynienie grasicy odpowiada tętnica podobojczykowa, zaś za unerwienie nerw błędny i część współczulna układu autonomicznego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów śródpiersiowych przednic...