Skurcz

anatomia24.pl & skurcz

Płuca .. skurcz mięśniówki oskrzeli, rozkurcz naczyń, zaś układ współczulny działa do niego przeciwnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Cykl menstruacyjny .. skurcz naczyń krwionośnych. Doprowadza to do jej złuszczania i krwawienia. Po tym okresie rozpoczyna się proces odnowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Przysadka .. skurcz mięśniówki macicy w czasie porodu. Niedoczynność przysadki jest wynikiem niedoborów hormonów tropowych. Prowadzi do karłowatości i upośledzenie rozwoju biologicznego. Nadczynność natomiast objawia się u dzieci gigantyzmem i przedwczesnym dojrzewaniem zaś u osób dorosłych po zakończeniu wzrost... Nadnercza .. skurcz naczyń. Noradrenalina w przypadku tętnic wieńcowych i nerkowych powoduje ich rozkurcz. Zaburzenia wydzielania hormonów nadnerczy prowadzi do ich nadczynności ( zespół Cushinga, hiperaldosteronizm, zespół nadnerczowo - płciowy ) lub niedoczynności ( choroba Adisona ). Dorota Kozera A. Bochenek...

Pęcherzyk żółciowy .. skurcz błony mięśniowej pęcherzyka żółciowego umożliwia ( niecałkowite ) jego opróżnienie, może w tym uczestniczyć głęboki wdech czy duże napięcie mięśni brzucha. W stanie skurczu mięśnia żółć ulega cofnięciu i gromadzi się w pęcherzyku żółciowym. W przypadku niedrożności dróg żółciowych, składniki ... Układ krążenia .. skurczowe wynosi około 12 mm Hg, a rozkurczowe około 80 mm Hg. Do układu krążenia należy również układ limfatyczny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. A. Szczeklik:...

Szkielet serca i zastawki serca .. skurczu komór. Mięśnie brodawkowate wysyłają struny ścięgniste do dwóch sąsiadujących płatków zastawki. Zastawki półksiężycowate zbudowane są z trzech płatków. Ograniczają ujścia z obu komór serca. Są one kieszonkowato uwypuklone w kierunku komór. Ściana serca zbudowana jest z trzech warstw. Od wewn... Układ przewodzący serca .. skurcz i rozkurcz narządu posiada komórki mięśniowe tworzące układ przewodzący serca. Komórki te mają zdolność samopobudzania się. Wywołują potencjał czynnościowy, który w postaci prądu szerzy się na komórki sąsiednie, które stają się pobudliwe. W skład układu przewodzącego serca wchodzą: węzeł zato...

Cykl pracy serca .. skurczem. Jest wynikiem działania układu przewodzącego serca. W czasie cyklu wyróżnia się dwie fazy. W pierwszej z nich, fazie rozkurczu, zastawki przedsionkowo - komorowe są otwarte, zaś zastawki półksiężycowate zamknięte. Dochodzi do biernego napływu krwi przez przedsionki do komór, po czym następ... Układ tętniczy .. skurcz lub rozkurcz. Z kolei tętniczki są miejscem największego spadku ciśnienia krwi. Posiadają grubą mięśniówkę, która pod wpływem układu autonomicznego lub hormonalnego ulega skurczowi lub rozkurczowi regulując ukrwienie narządów. Tętnice krążenia płucnego ( małego ) utworzone są przez pień płucn...

Układ żylny .. skurcz mięśni szkieletowych kończyn dolnych powoduje ucisk na żyły i wzrost powrotu krwi do serca. Ponadto w czasie oddychania, a dokładniej w fazie wdechu, ujemne ciśnienie w klatce piersiowej wpływa pozytywnie na wzrost powrotu krwi. W żyłach znajduje się do 75 % krążącej krwi. Żyły krążenia płucn... Mięśnie głowy .. skurczu powoduje uniesienie brwi i wytworzenie się poprzecznych fałdów na skórze czoła. Unerwienie pochodzi od włókien nerwu twarzowego, za unaczynienie odpowiedzialne są odgałęzienia tętnic szyjnych. Mięśnie otaczające szpary powiek umożliwiają unoszenie i opuszczanie brwi, zamykanie i otwieranie s...

Mięśnie szyi .. skurczu powoduje odgięcie głowy w bok z obróceniem twarzy w stronę przeciwną i nieco do góry. Obustronny skurcz mięśnia unosi głowę do góry. Za unerwienie mięśnia odpowiada nerw dodatkowy ( n. XI ) oraz gałęzie splotu szyjnego. Unaczynienie pochodzi od tętnicy podobojczykowej i tętnicy szyjnej zewnę... Przepona .. skurczowi mięsień spłaszcza się i obniża. Dochodzi do spadku panującego ciśnienia w obrębie jamy klatki piersiowej a w rezultacie zassania powietrza do płuc. Podczas wydechu ulega rozluźnieniu i wraca do pierwotnego kopulastego położenia. Podczas skurczu przepona obniża się o około 2 cm przy spokojn...

Mięśnie brzucha .. Skurcz mięśnia skośnego zewnętrznego jednej strony oraz skośnego wewnętrznego strony przeciwległej powoduje zgięcie tułowia i obrót w stronę przeciwną. Natomiast jednostronny skurcz obu mięśni powoduje zgięcie tułowia w ich kierunku. Obustronny skurcz mięśni skośnych zewnętrznych i wewnętrznych powo... Mięśnie dna miednicy .. skurczu ściany odbytu silniej są do siebie przyciskane. Unaczynienie: tętnica odbytnicza środkowa i dolna. Unerwienie: nerw sromowy oddający gałęzie odbytnicze dolne. Mięsień zwieracz cewki moczowej ( łac. musculus sphincter urethrae ) to mięsień w przypadku, którego występują różnice w zależności o...

Oko .. Skurcz mięśnia rzęskowego powoduje uwypuklenie soczewki i skupienie wzroku na przedmiotach znajdujących się w bliskiej odległości. Tęczówka jest przednią częścią błony naczyniowej. Od przodu widoczna jest w postaci barwnego krążka prześwitującego przez rogówkę. Kolor tęczówki zależy od liczby komóre...