Skąd odchodzą tętnice

anatomia24.pl & skąd odchodzą tętnice

Płuca .. odchodzące od aorty piersiowej oraz tętnicy piersiowej wewnętrznej doprowadzające krew tętniczą. Krew żylna natomiast odpływa poprzez żyły oskrzelowe uchodzące do żyły nieparzystej i żyły ramienno - głowowej lub uchodzi do żył płucnych, zawierających już, utlenowaną krew. Licznie występujące w tej l... Opłucna .. odchodzących od aorty piersiowej, gałęzi międzyżebrowych przednich, tętnicy osierdziowo - przeponowej, tętnicy mięśniowo - przeponowej odchodzących od tętnicy piersiowej wewnętrznej oraz gałęzi oskrzelowych zaopatrujących w krew opłucną płucną. Odpływ żylny jest adekwatny do przebiegu tętnic. Opływ ...

Śródpiersie .. odchodzącymi nerwami krtaniowymi wstecznymi, pień współczulny, przełyk, tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chło... Jądro .. odchodzącej od aorty brzusznej, tętnicy nasieniowodu i dźwigacza jądra. Żyły towarzyszą tętnicom i po wyjściu z śródjąrza tworzą splot wiciowaty będący największym składnikiem powrózka nasiennego i wytwarzający żyłę jądrową po opuszczeniu kanału pachwinowego. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi d...

Najądrze .. odchodzącej od aorty brzusznej, tętnicy nasieniowodu i dźwigacza jądra. Żyły towarzyszą tętnicom. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych. Najądrze podobnie... Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. odchodzą przewody długości 3 - 4 cm biegnące obok cewki i uchodzące do jej opuszki. W swojej budowie wewnętrznej posiadają komórki śluzowe produkujące przezroczystą i ciągnącą się wydzielinę. Unaczynienie gruczołu pochodzi z tętnicy opuszki prącia. Włókna nerwowe pochodzą ze splotu podbrzusznego dol...

Prącie .. odchodzą tętnice głębokie prącia, które biegną podłużnie w ciałach jamistych. Tylko nieznaczna ilość krwi dopływa do ciał jamistych z tętnic grzbietowych. Napływająca krew wypełnia jamki, powoduje ucisk na naczynia żylne hamując tym samym odpływ krwi. W przypadku ustania dopływu krwi tętniczej, krew... Jajnik .. odchodzącą od aorty brzusznej oraz gałęzie jajnikowe tętnicy macicznej. Naczynia żylne towarzyszą tętnicom tworząc splot żylny. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych oraz przymacicznych i biodrowych wewnętrznych. Jajnik unerwiony jest przez włókna splotu aortowego brzusznego, nerkowego i m...

Okres ciąży .. odchodzi pępowina, jej średnia długość to 50cm, biegną tu naczynia pępkowe ( żyła i dwie tętnice ). Po porodzie macica powraca do wcześniejszych wymiarów. Proces ten trwa zwykle 5 - 8 tygodni. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia c... Przytarczyce .. odchodzących od tętnic tarczowych dolnych. Opływ krwi jest analogiczny do przebiegu tętnic. Odpływ chłonki odbywa się przez węzły przytchawicze do węzłów szyjnych głębokich. Unerwienie pochodzi od włókien nerwowych tarczycy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II i IV. A. ...

Nadnercza .. odchodzącej od tętnicy przeponowej dolnej, dalej od tętnicy nadnerczowej środkowej odchodzącej od aorty brzusznej oraz tętnicy nadnerczowej dolnej odchodzącej od tętnicy nerkowej. Naczynia żylne są również drogą dla wydzielanych w nadnerczach hormonów. Krew odpływa przez żyłę nadnerczową uchodzącą p... Naczynia i nerwy serca .. odchodzących od początkowego odcinka aorty wstępującej. Naczynia występują w liczbie dwóch tętnic - prawej i lewej. Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo pod prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej tylnej, jako gałąź międzykomorowa tylna. Zaopatruje ona prawy przeds...

Aorta i gałęzie aorty .. odchodzą liczne naczynia. W początkowym odcinku, tuż za zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuku aorty odchodzi pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na ... Przepona .. odchodzące od aorty piersiowej i brzusznej oraz tętnicy piersiowej wewnętrznej. Unerwienie: nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie brzucha .. odchodzące od tętnicy biodrowej wewnętrznej, aorty brzusznej i tętnicy podżebrowej. Unerwienie: gałęzie splotu lędźwiowego i n. podżebrowy. Kanał pachwinowy odgrywa ważną rolę w występujących coraz częściej wśród populacji ludzkiej przepuklin pachwinowych. Do powstania przepukliny w tej okolicy doch... Unaczynienie mózgu .. odchodzą gałęzie zaopatrujące móżdżek, most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrzne tworząc koło tętnicze ( Willisa ), od którego odchodzą symetrycznie trzy główne tętnice zaopatrujące mózg w krew: tętnice przednie, środkowe i tylne mózgu. Tętnica przednia mózgu zaopatruj...