Ośrodki móżdżku

anatomia24.pl & ośrodki móżdżku

Móżdżek .. ośrodkowego układu nerwowego... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. ośrodków odpowiedzialnych za najważniejsze dla życia funkcje tj. oddychanie i praca serca. Komora czwarta swym kształtem przypominająca piramidę wierzchołkiem zwróconą w stronę grzbietową, ku móżdżkowi, a podstawą równolegle do mostu i rdzenia przedłużonego. W części górnej komora czwarta łączy się ...