Odbyt a macica

anatomia24.pl & odbyt a macica

Moczowód .. odbytniczą środkową, pęcherzową dolną i maciczną u kobiet. Naczynia żylne w postaci splotów uchodzą do żył jądrowych, jajnikowych i biodrowych. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych, biodrowych i lędźwiowych. Unerwienie występuje pod postacią splotów posiadających zar... Pęcherz moczowy .. odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. Od góry i tyłu pęcherz moczowy przylega do otrzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odbytnicę czy macicę ) tworząc zagłębienia odbytniczo - pęcherzowe i ...

Macica .. odbytem oraz pomiędzy lewym a prawym jajowodem. Jej długość wynosi średnio 7,5 cm. Objęta jest otrzewną. Prawidłowa macica, u kobiet, które jeszcze nie rodziły swym kształtem przypomina nieco spłaszczoną w płaszczyźnie czołowej i odwróconą gruszkę. Z tego względu można wyróżnić trzon ( corpus uteri ... Jelito czcze i jelito kręte .. odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszcząca się po stronie lewej i nadbrzuszu jest jelitem czczym, zaś po stronie prawej i w jamie miednicy jelitem krętym. Oba odcinki cechują się dużą ruchomością dzięki długiej krezce. W przypadku jelita krętego warto ...