Część brzuszna aorty

anatomia24.pl & część brzuszna aorty

Nadnercza .. część narządu. Najbardziej zewnętrzna warstwa kłębkowata, niżej położona pasmowata oraz wewnętrzna siatkowata. Unaczynienie nadnerczy pochodzi od tętnicy nadnerczowej górnej odchodzącej od tętnicy przeponowej dolnej, dalej od tętnicy nadnerczowej środkowej odchodzącej od aorty brzusznej oraz tętnicy...