Gruczoły dokrewne i hormony

anatomia24.pl & gruczoły dokrewne i hormony

Międzymózgowie .. gruczołem dokrewnym odpowiedzialnym za wytwarzanie i wydzielanie hormonów przysadkowych i podwzgórza. Do przodu od guza popielowatego mieści się skrzyżowanie wzrokowe nerwów wzrokowych ( n. II ). Wzgórze stanowi ważne skupisko istoty szarej i białej spełniające rolę drogi przewodzenia bodźców czucio...