Rozmiar śledziony u dzieci

anatomia24.pl & rozmiar śledziony u dzieci

Śledziona .. rozmiary i waga śledziony mogą ulec zmianie. Narząd odznacza się dużą ruchomością, silne wstrząsy np. podczas biegu mogą powodować bóle. Prawidłowa śledziona ułożona jest wzdłuż żebra dziesiątego. Nie wychodzi spod łuku żebrowego. W budowie zewnętrznej wyróżnia się powierzchnię wypukłą przylegającą ...