Głębokie mięśnie grzbietu

anatomia24.pl & głębokie mięśnie grzbietu

Mięśnie grzbietu .. głębokiej związanej z kręgosłupem, która zawiera właściwe mięśnie grzbietu. Mięśnie powierzchowne stanowią mięśnie kolcowo - ramienne rozpoczynające się przede wszystkim na wyrostkach kolczystych kręgów kręgosłupa. Należą tu mięśnie: czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopa... Mięśnie brzucha .. głębokie grzbietu ), grzebienia kości biodrowej i bocznej części więzadła pachwinowego ku górze i przyśrodkowo a kończy na brzegach dolnych żeber. W skład rozcięgna wchodzą włókna leżące bardziej przyśrodkowo. Dolne pasma włókien oddzielają się od mięśnia w postaci mięśnia dźwigacza jądra u mężczyzn...