Obręcz barkowa więzadła

anatomia24.pl & obręcz barkowa więzadła

Kość ramienna .. obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ramienne. Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, zatem możliwe są ruchy: odwodzenia i przywodzenie, zginania i prostowania, obrotowe i obwodzenia ( połączenie zgięcia, prostowania, odwodzenia i przywodzenia ). Dor...