Lokalizacja zastawek serca

anatomia24.pl & lokalizacja zastawek serca

Szkielet serca i zastawki serca .. lokalizację przyczyny. Z punku widzenia anatomii zastawka dwudzielna rzutuje się na wysokości IV żebra po lewej stronie tuż przy jego końcu mostkowym. Zastawka trójdzielna rzutuje się w linii pośrodkowej ciała na koniec mostkowy III żebra lewego i VI prawego. Rzut zastawki aortalnej przypada na wyso...