Nerwy brzuszne

anatomia24.pl & nerwy brzuszne

Jajnik .. nerwy zaopatrujące jajnik. Koniec dolny łączy się z więzadłem właściwym. Więzadło właściwe łączy jajnik z bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika biegnie więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzuszeniem otrzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ściany miednicy ... Przełyk .. nerwy błędne. W odcinku brzusznym sąsiaduje z otrzewną i wątrobą. W przeważającej części przełyk zbacza na lewo od pośrodkowej osi ciała. W jego obrębie występują również przewężenia: górne w miejscu połączenia gardła z przełykiem, środkowe na wysokości rozdwojenia tchawicy oraz dolne powyżej wpustu...

Wątroba .. nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. Dodatkowo wątroba pokryta jest błoną włóknistą i otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten spo...