Naczynia serca

anatomia24.pl & naczynia serca

Serce .. naczyniami tworzy całość układu zamkniętego porównywanego do systemu rur połączonych z pompą. Tą pompą jest serce, a w szczególności komora prawa i lewa, które zasysają krew z naczyń żylnych i tłoczą ją w kierunku tętnic. Choroby serca zaburzają funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyc... Naczynia i nerwy serca .. naczynienie pochodzi od tętnic wieńcowych odchodzących od początkowego odcinka aorty wstępującej. Naczynia występują w liczbie dwóch tętnic - prawej i lewej. Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo pod prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej tylnej, jako gałąź międzyk...

Układ naczyniowy .. naczyniowy składa się z systemu naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych, dzięki czemu tworzy zamknięty układ w postaci krążenia dużego ( układowe ) oraz małego ( płucne ). Duże naczynia tętnicze wychodzące z komór serca dzielą się na mniejsze naczynia i kończą w postaci naczyń włosowatych, w któr... Aorta i gałęzie aorty .. naczyniem prowadzącym krew z serca na obwód. Ma kształt laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Średnica aorty waha się średnio między 2 - 3 cm. Aorta uchodzi z lewej komory serca nieco do góry i w stronę prawą ( część wstępująca ), na wysokości drugiego stawu mostkowo - żebrowego prawego zatacza łu...

Unaczynienie mózgu .. naczynienie. Otrzymuje on 15 - 20% pojemności minutowej serca. Całkowite ustanie dopływu krwi do mózgu powoduje w ciągu 10 sekund utratę świadomości. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z dwóch źródeł: dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych oraz dwóch tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się w niepa...