Kość gnykowa

anatomia24.pl & kość gnykowa

Mięśnie szyi .. kość gnykową, unoszą lub przyciągają krtań w kierunku mostka oraz napinają powięź szyi rozszerzając żyłę szyjną wewnętrzną. Za unaczynienie tej grupy mięśni odpowiada tętnica podobojczykowa oraz szyjna zewnętrzna, zaś za unerwienie gałęzie splotu szyjnego. Z kolei mięśnie nadgnykowe rozpięte są międ... Twarzoczaszka .. kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością płaską również o kształtu czworobocznego. Tworzy ona tylną czę...