Trójkąty przepony

anatomia24.pl & trójkąty przepony

Pęcherz moczowy .. trójkąt pęcherzowy i powstający z niego zwieracz pęcherza. Część włókien obejmuje początkowy odcinek cewki moczowej ( mięsień zwieracz cewki wewnętrzny ). W dalszym odcinku znajduje się mięsień zewnętrzny cewki moczowej, który podlega naszej woli i leży na wysokości przepony moczowo - płciowej. Mocz... Przepona .. trójkąta lędźwiowo - żebrowego i mostkowo - żebrowego. Poza wymienionymi otworami występuje jeszcze otwór dla żyły głównej dolnej. Funkcja przepony polega na powiększaniu objętości klatki piersiowej kosztem jamy brzusznej. Dzięki skurczowi mięsień spłaszcza się i obniża. Dochodzi do spadku panująceg...

Dno miednicy .. trójkątem moczowo - płciowym, ma kształt trójkąta podstawą zwróconego ku tyłowi i do dołu. Tylny koniec znajduje się na poziomie guzów kulszowych. Przepona moczowo - płciowa utworzona jest przez mięsień poprzeczny głęboki krocza, w mniejszej części przez mięsień zwieracz cewki moczowej oraz mięsień ...