Wyrostek barkowy

anatomia24.pl & wyrostek barkowy

Mięśnie obręczy barkowej .. wyrostek barkowy ), a kończy na kości ramiennej. Odpowiada on za podniesienie kończyny górnej do poziomu ramienia, obrócenie i przywiedzenie ramienia do przodu i wewnątrz, oraz przywiedzenie i obrócenie do tyłu i na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw pachowy. Mięsień nadgrzebi... Kości obręczy barkowej .. wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy stanowi połączenie obojczyka z klatką piersiową. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe rękojeści mostka i chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkow...