Jaka jest druga nazwa więzadła trójgraniastego w stawie skokowym górnym?

  • więzadło łukowate
  • więzadło skokowo-strzałkowe
  • więzadło trójgraniaste

Więzadło trójgraniaste

Kości ręki .. więzadłem promieniowo - nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła. Stawy śródnagarstkowe to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie. Stawy nadgarskowo - śródręczne i stawy ...