Jaki nerw przewodzi wrażenia smakowe z brodawek okolonych i liściastych?

  • nerw językowo-gardłowy
  • struna bębenkowa
  • nerw podjęzykowy

Brodawki

Ślinianki .. brodawki ślinianki podżuchwowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Język .. brodawki, od 7 do 12 przed bruzdą graniczną ( brodawki okolone ), liczne rozrzucone brodawki nitkowate i grzybowate oraz ułożone na brzegach języka brodawki liściaste. Kubki smakowe mieszczą się na brodawkach grzybowatych i okolonych. Od dołu, na dol ...

Dwunastnica .. brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka ... Trzustka .. brodawce większej dwunastnicy. Mniejszy i krótszy przewód trzustkowy dodatkowy odchodzi w głowie trzustki od głównego przewodu trzustkowego, który po opuszczeniu głowy trzustki uchodzi na brodawce mniejszej dwunastnicy. Jednak jego przebieg bywa zmie ...

Pęcherzyk żółciowy .. brodawce większej dwunastnicy. Tuż przed ujściem dwunastniczym występuje poszerzenie przewodu zwane bańką wątrobowo - trzustkową. Odpływ żółci regulowany jest dzięki włóknom mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddie ...