Kręgi S2 S4

anatomia24.pl & kręgi S2 S4

Śródpiersie .. kręgi piersiowe. Granica oddzielająca je od śródpiersia dolnego to linia wyznaczona między punktem połączenia rękojeści z trzonem mostka a czwartym kręgiem piersiowym. W obrębie śródpiersia górnego znajdują się: grasica, żyły ramienno - głowowe, żyła główna górna, łuk aorty, nerwy błędne z odchodząc... Aorta i gałęzie aorty .. kręgiem piersiowym ( Th12 ) a pierwszym lędźwiowym ( L1 ). Ma długość do 2 cm i natychmiast ulega podziałowi na tętnicę żołądkową lewą, wątrobową wspólną oraz śledzionową. Tętnica wątrobowa wspólna dzieli się na tętnicę wątrobową właściwą, od której odchodzi tętnica żołądkowa prawa oraz tętnicę żołą...

Mózgoczaszka .. kręgiem szyjnym. Przez podstawę kłykcia przebiega kanał nerwu podjęzykowego ( n. XII ). Na powierzchni wewnętrznej, a dokładniej na powierzchni łuski, znajduje się wyniosłość tzw. guzowatość potyliczna. Od guzowatości do tyłu i ku górze odchodzi bruzda dla zatoki strzałkowej górnej, natomiast boczni... Kręgosłup .. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na siebie kręgi tworzą kanał kręgowy, w którym przebiega rdzeń kręgowy. Zwykle odejście łuku w s...

Połączenia kręgów Kręgi połączone są ze sobą za pomocą krążków międzykręgowych. Są to płaskie chrząstki włókniste łączące ze sobą powierzchnie trzonów łagodzące wstrząsy kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów... Rdzeń kręgowy .. kręgi kręgosłupa. Jest tworem walcowatym o długości wynoszącej średnio 40 - 45 cm, nieco spłaszczonym, grubszym w części górnej, gdzie przechodzi w rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości pierwszego i drugiego kręgu lędźwiowego, jako stożek rdzeniowy, od którego odchodzi nici końcow...