Kości sitowe

anatomia24.pl & kości sitowe

Zatoki przynosowe .. kościach twarzoczaszki biorącymi udział w ogrzewaniu i nawilżaniu wdychanego powietrza. Powstają wskutek wpuklania się błony śluzowej jamy nosowej w otaczającą kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronnie. Największą z pośród nich jest zatoka szczękowa (... Twarzoczaszka .. kości sitowej. Poniżej małżowiny nosowej dolnej biegnie przewód nosowy dolny, do którego uchodzi przewód nosowo - łzowy. Kość nosowa ( łac. os nasale ) występuje symetrycznie po obu stronach twarzy. Ma kształt trapezowaty, jest węższa u góry a szersza u dołu. Obie kości nosowe łączą się tworząc nasa...

Jamy i doły czaszki .. kości sitowej i kość klinowa. Dół środkowy czaszki jest głębszy od poprzedniego tworzą: kość klinowa, skroniowa. Natomiast dół tylny czaszki jest największy i położony najniżej. W jego skład wchodzą kość klinowa, potyliczna, skroniowa oraz ciemieniowa. Na powierzchni zewnętrznej czaszki znajdują się...